ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา การจ้างเหมาบริการ ตรวจเช็ค ล้างทำความสะอาดและเติมน้ำยาเครื่องปรับอากาศ จำนวน 288 เครื่องสรุปข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา การจ้างเหมาบริการ ตรวจเช็ค ล้างทำความสะอาดและเติมน้ำยาเครื่องปรับอากาศ ณ อาคารบริหารธุรกิจสิรินธร จำนวน 288 เครื่อง  ไฟล์แนบ : 27062018130337.pdf

Comments

เบอร์โทรติดต่อภายใน
แจ้งซ่อมครุภัณฑ์

Search