รอบการฝึกซ้อมย่อยของบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต ระดับคณะฯ ของคณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคามประกาศกำหนดการฝึกซ้อมย่อยของบัณฑิต มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต ของคณะการบัญชีและการจัดการ วันที่ 10 ธันวาคม 2559
ขอให้บัณฑิต มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต มาซ้อมตามรอบเวลา และปฏิบัติตามข้อกำหนดในการฝึกซ้อม และนำหลักฐานมาแสดงให้ครบถ้วน
ไฟล์แนบ : 07122016105339.pdf

Comments

เบอร์โทรติดต่อภายใน
แจ้งซ่อมครุภัณฑ์

Search