ประกาศเผยแพร่สารสำคัญในสัญญา ซื้อครุภัณฑ์สว่านไขดวง จำนวน ๑ เครื่อง สว่านไร้สายใช้แบตเตอรี่ จำนวน ๑ เครื่อง และสว่านโลตารี่ ๓ ระบบ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศเผยแพร่สารสำคัญในสัญญา ซื้อครุภัณฑ์สว่านไขดวง จำนวน ๑ เครื่อง สว่านไร้สายใช้แบตเตอรี่ จำนวน ๑ เครื่อง และสว่านโลตารี่ ๓ ระบบ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ไฟล์แนบ : 18072018183228.pdf

Comments

Search