ประกาศเผยแพร่สารสำคัญในสัญญา ประกวดราคาซื้อห้องเสียงตามสาย จำนวน 1 ระบบ (คณะการบัญชีและการจัดการ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศเผยแพร่สารสำคัญในสัญญา ประกวดราคาซื้อห้องเสียงตามสาย จำนวน 1 ระบบ (คณะการบัญชีและการจัดการ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ไฟล์แนบ : 18072018183929.pdf

Comments

Search