ประกาศเผยแพร่สารสำคัญในสัญญา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างติดตั้งผนังกั้นเสียงระหว่างห้องเรียน ชั้น 8,9,10 อาคารบริหารธุรกิจสิรินธร จำนวน 1 งาน (คณะการบัญชีและการจัดการ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศเผยแพร่สารสำคัญในสัญญา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างติดตั้งผนังกั้นเสียงระหว่างห้องเรียน ชั้น 8,9,10 อาคารบริหารธุรกิจสิรินธร จำนวน 1 งาน (คณะการบัญชีและการจัดการ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ไฟล์แนบ : 18072018184326.pdf

Comments

Search