ประกาศเผยแพร่สารสำคัญในสัญญา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรุบปรุงห้องประชุมชั้น 2 อาคาร AccBiz จำนวน 1 งาน (คณะการบัญชีและการจัดการ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศเผยแพร่สารสำคัญในสัญญา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรุบปรุงห้องประชุมชั้น 2 อาคาร AccBiz จำนวน 1 งาน (คณะการบัญชีและการจัดการ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ไฟล์แนบ : 18072018184414.pdf

Comments

Search