ประกาศเผยแพร่สารสำคัญในสัญญา จ้างก่อสร้างหอพระประธาน จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศเผยแพร่สารสำคัญในสัญญา  จ้างก่อสร้างหอพระประธาน จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ไฟล์แนบ : 18072018184634.pdf

Comments

Search