ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อฉากโฆษณาออกบูทนิทรรศการ ขนาด ๓x๓ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ ชุด ฉากโฆษณาออกบูทนิทรรศการ ขนาด ๓x๔ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ ชุด และเค้าเตอร์หน้าโค้งพร้อมงานพิมพ์ความละเอียดสูง ๑๔๔๐ DPI จำนวน ๑ ชุด โประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อฉากโฆษณาออกบูทนิทรรศการ ขนาด ๓x๓ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ ชุด ฉากโฆษณาออกบูทนิทรรศการ ขนาด ๓x๔ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ ชุด และเค้าเตอร์หน้าโค้งพร้อมงานพิมพ์ความละเอียดสูง ๑๔๔๐ DPI จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ไฟล์แนบ : 20072018132311.pdf

Comments

Search