ประกาศเปิดเผยข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างก่อสร้างหลังคาโค้ง ระหว่างอาคาร AccBiZ กับ อาคารบริหารธุรกิจสิรินธร จำนวน ๑ งาน (คณะการบัญชีและการจัดการ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศเปิดเผยข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างก่อสร้างหลังคาโค้ง ระหว่างอาคาร AccBiZ กับ อาคารบริหารธุรกิจสิรินธร จำนวน ๑ งาน (คณะการบัญชีและการจัดการ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ไฟล์แนบ : 07012019055731.pdf

Comments

Search