ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา โครงการจัดซื้อหมึกเครื่องพิมพ์สำเนา ระบบอิงค์เจ็ท (หมึกอิงค์เจ็ท CC สีดำรุ่น CCN-INK-BK) จำนวน ๙๐ หลอด โดยวิธีคัดเลือกประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา  โครงการจัดซื้อหมึกเครื่องพิมพ์สำเนา ระบบอิงค์เจ็ท (หมึกอิงค์เจ็ท CC สีดำรุ่น CCN-INK-BK) จำนวน ๙๐ หลอด โดยวิธีคัดเลือก ไฟล์แนบ : 24012019013855.pdf

Comments

Search