img

โครงการอบรม ภาษีอากรกับและการสอบบัญชีในยุคปัจจุบันสาขาวิชาการบัญชี ร่วมกับ ศูนย์บริการวิชาการ จึงเห็นสมควรให้ดำเนินการจัด โครงการอบรม ภาษีอากรกับการสอบบัญชีในยุคปัจจุบันในวันเสาร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.00 น. - 17.00 น. ณ ห้อง SBB801 คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (เขตพื้นที่ขามเรียง)


สามารถลงทะเบียนได้ที่นี่ <<คลิก>>

Comments

เบอร์โทรติดต่อภายใน
แจ้งซ่อมครุภัณฑ์

Search