ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ แบบ Network ความเร็วในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า ๓๘ แผ่นต่อนาที จำนวน ๕ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ แบบ Network ความเร็วในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า ๓๘ แผ่นต่อนาที จำนวน ๕ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ไฟล์แนบ : 01022019044837.pdf

Comments

Search