ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา โครงการจัดซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือ จำนวน ๒ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา  โครงการจัดซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือ จำนวน ๒ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ไฟล์แนบ : 05022019021603.pdf

Comments

Search