ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา โครงการจัดซื้อรถยกพาเลท รับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า ๓ ตัน จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา  โครงการจัดซื้อรถยกพาเลท รับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า ๓ ตัน จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ไฟล์แนบ : 11022019041423.pdf

Comments

Search