ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าจ้างเหมาบริการรถยนต์โดยสารปรับอากาศ 2 ชั้นไม่ประจำทาง พร้อมค่าน้ำมันเชื้อเพลิงฯ เพื่อใช้ในโครงการศึกษาดูงานในประเทศสำหรับนิสิตสาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ และการเสวนาอนาคตสายอาชีพ ฯประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าจ้างเหมาบริการรถยนต์โดยสารปรับอากาศ 2 ชั้นไม่ประจำทาง พร้อมค่าน้ำมันเชื้อเพลิงฯ เพื่อใช้ในโครงการศึกษาดูงานในประเทศสำหรับนิสิตสาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ และการเสวนาอนาคตสายอาชีพ ฯ ไฟล์แนบ : 27032019104246.pdf

Comments

Search