ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างผู้ให้บริการงานควบคุมงานก่อสร้างต่อเติมอาคาร ติดตั้งลิฟท์โดยสาร คณะการบัญชีและการจัดการ จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างผู้ให้บริการงานควบคุมงานก่อสร้างต่อเติมอาคาร ติดตั้งลิฟท์โดยสาร คณะการบัญชีและการจัดการ จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ไฟล์แนบ : 10042019024126.pdf

Comments

Search