ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาบริการรถตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง (1คัน) เพื่อใช้ในโครงการวางแผนยุทธศาสตร์และพัฒนาหลักสูตรภาควิชาการตลาด ครั้งที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจงข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาบริการรถตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง (1คัน) เพื่อใช้ในโครงการวางแผนยุทธศาสตร์และพัฒนาหลักสูตรภาควิชาการตลาด ครั้งที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ไฟล์แนบ : 04062019110338.pdf

Comments

Search