ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา โครงการจ้างควบคุมงานก่อสร้างต่อเติมอาคาร ติดตั้งลิฟท์โดยสาร คณะการบัญชีและการจัดการ จำนวน ๑ งาน (คณะการบัญชีและการจัดการ) โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา โครงการจ้างควบคุมงานก่อสร้างต่อเติมอาคาร ติดตั้งลิฟท์โดยสาร คณะการบัญชีและการจัดการ จำนวน ๑ งาน (คณะการบัญชีและการจัดการ) โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ไฟล์แนบ : 10062019031345.pdf

Comments

Search