img

คณะการบัญชีและการจัดการ ได้ต้อนรับคณะเยี่ยมชมครูและนักเรียนจากโรงเรียนศรีอรุณวิทย์เสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ดเมื่อวันที่  23 สิงหาคม 2562  คณะการบัญชีและการจัดการ  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ได้ต้อนรับคณะเยี่ยมชมครูและนักเรียนจากโรงเรียนศรีอรุณวิทย์เสลภูมิ  จังหวัดร้อยเอ็ด  โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.อัจฉริยา อิสสระไพบูลย์ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการและกิจการพิเศษ  ตัวแทนผู้บริหารกล่าวต้อนรับคณะครูและนักเรียน ณ ห้อง Hall  of  Fame  อาคารบริหารธุรกิจสิรินธร คณะการบัญชีและการจัดการ  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  โดยบุคลากรคณะการบัญชีและการจัดการ ได้ต้อนรับและทำการแนะนำ เกี่ยวกับภาพรวมของคณะการบัญชีและการจัดการ และได้พาเยี่ยมชมการเรียนการสอน  บรรยากาศห้องเรียน  อาคารเรียน บริเวณคณะการบัญชีและการจัดการ   ทั้งนี้คณะครูและนักเรียนโรงเรียนศรีอรุณวิทย์เสลภูมิ  จังหวัดร้อยเอ็ด เข้าเยี่ยมชมในครั้งนี้มากกว่า 100 คน
.....................................................
ภาพข่าว
งานประชาสัมพันธ์
เนื้อข่าว
งานประชาสัมพันธ์
คณะการบัญชีและการจัดการ  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Comments

เบอร์โทรติดต่อภายใน
แจ้งซ่อมครุภัณฑ์

Search