ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการ Education ICT Forum 2017      กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และ สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย (ATCI) เป็นเจ้าภาพร่วมจัดงาน Education ICT Forum 2017 ซึ่งเป็นงานสัมมนาทางวิชาการทางด้านการศึกษา ในระดับอุดมศึกษา ภายใต้แนวคิดหลัก How to reform Eduction System to accelerate Thailand 4.0 
      จึงขอเชิญบุคลากรทุกท่าน เข้าร่วมอบรมสัมมนาฯ วันที่ 26-27 เมษายน 2560 ณ อาคารศูนย์ประชุมวายุภักษ์ 2-4 ชั้น 4 โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ  หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณธัญญา สิมมาวัตร โทร 0-2661-7750 ต่อ 223 222 215 217 และ 221 อีเมล์ tanya@absolutealliances.com และ info@absolutealliances.com
ไฟล์แนบ : 21022017151428.tif

Comments

Search