ประชาสัมพันธ์การจัดงานประชุมวิชาการ สวทช.      ด้วย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีกำหนดจัดงานประชุมวิชาการ สวทช. ประจำปี 2560 (NSTDA Annual Conference NAC2017) ภายใต้หัวข้อ "สวทช. ยุคใหม่ ตอบกลุ่มเป้าหมายตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง (NSTDA 5.0: Building Thailand towards Sufficiency Economy) ระหว่างวันที่ 30 มีนาคม - 1 เมษายน 2560 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน จังหวัดปทุมธานี ไฟล์แนบ : 21022017152114.tif

Comments

เบอร์โทรติดต่อภายใน
แจ้งซ่อมครุภัณฑ์

Search