ประชาสัมพันธ์ ทุน Sogang Korean Immersion Program ปี 2017ประชาสัมพันธ์ ทุน Sogang Korean Immersion Program ปี 2017

         Sogang University สาธารณรัฐเกาหลีใต้ ได้เปิดรับสมัครทุน Sogang Korean Immersion Program ปี 2017 เพื่อให้นิสิตนักศึกษาได้พัฒนาทักษะภาษาเกาหลีและได้เรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมเกาหลีเป็นระยะเวลา 5 สัปดาห์ ในระหว่างวันที่ 21 มิถุนายน – 21 กรกฎาคม 2560 Korean Language Education Center สาธารณรัฐเกาหลีใต้ โดยนิสิตต้องลงทะเบียนอย่างน้อย 6 หน่วยกิต ซึ่งผู้ได้รับคัดเลือกให้เข้าเรียนโครงการฯ จะได้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ดังนี้ 
1) คอร์สเรียนภาษาเกาหลี 
2) กิจกรรมทางวัฒนธรรม 
3) ทัศนศึกษา 

ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดข้อมูลทุนและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ 
www.koreanimmersion.org และส่งใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบไปยังอีเมล์: sogangkip@gmail.com ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 5 พฤษภาคม 2560

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Korean Language Education Center

 หมายเลขโทรศัพท์ (+82) 27057887, (+82) 27058088 หมายเลขโทรสาร (+82) 27016692

 

 

ข้อมูลจากฝ่ายวิจัยและวิรัชกิจ คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ไฟล์แนบ : 23022017124158.pdf

Comments

Search