ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้ออุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอนออนไลน์และถ่ายทอดสด แบบพกพา จำนวน ๕๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้ออุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอนออนไลน์และถ่ายทอดสด แบบพกพา จำนวน ๕๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ไฟล์แนบ : 08062020070957.pdf

Comments

เบอร์โทรติดต่อภายใน
แจ้งซ่อมครุภัณฑ์

Search