รายละเอียดโครงการ


ผู้เข้าร่วมโครงการ

     นิสิตและผู้เข้าร่วมโครงการทั่วไป จำนวน 75 คน

ระยะเวลาดำเนินโครงการ

     วันเริ่มต้นโครงการ วันเสาร์ที่ 2 กันยายน 2560
    ห้อง SBB1102 คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสาคาม(เขตพื้นที่ขามเรียง)

วัตถุประสงค์ของโครงการ

     1.เพื่อเพิ่มเติมความรุ้และเทคนิคด้านการลงทุนในหุ้น
     2.เพื่อกระตุ้นให้นิสิตมีความสนใจด้านการลงทุนในหุ้น
     3.เพื่อให้นิสิตสามารถนำความรู้จากการอบรมไปใช้ในการประกอบวิชาชีพในอนาคต

รายละเอียดโครงการ กำหนดการโครงการ

ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ


ลงทะเบียนอบรม

กรุณากรอกข้อมูลเข้าอบรมให้ครบและถูกต้อง เพื่อความถูกต้องในการเก็บข้อมูล มีจำนวน 75 คน

ตรวจสอบข้อมูล

ผู้เข้าร่วมแข่งขันสามารถตรวจสอบหรือสถานะการเข้าร่วมโครงการได้

ติดต่อสอบถาม(contact)


ศูนย์บริการวิชาการ คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ที่อยู่ ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150
โทรศัพท์ : 0-4375-4423,0-4375-4333 ต่อ 3603, 3608 โทรสาร : 0-4375-4422
เว็บไซต์ : www.mbs.msu.ac.th แฟนเพจ : www.facebook.com/mbsmsu1

0-4375-4333 ต่อ 3603,3608

โครงการติดปีกการลงทุน : เรียนรู้เทคนิคการลงทุนในหุ้น
Web Master Teerasak Pakhokthom
©Copyright 2016 by Teerasak