ระบบรับสมัครเรียนออนไลน์ คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบรับสมัครเรียนออนไลน์
คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ปฎิทินการรับสมัครนิสิตใหม่ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2567
คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
กำหนดการรับสมัคร ประเภทสอบคัดเลือก โควตาเรียนดีเยี่ยม โควตาเรียนดี โควตากีฬาและนักกิจกรรม
เปิดรับสมัคร(ด้วยตนเอง และ online) 8 มกราคม 2567 8 มกราคม 2567 8 มกราคม 2567 8 มกราคม 2567
ปิดรับสมัคร(ด้วยตนเอง และ online) 19 เมษายน 2567 19 เมษายน 2567 19 เมษายน 2567 19 เมษายน 2567

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและเลขที่นั่งสอบ

24 เมษายน 2567   24 เมษายน 2567 24 เมษายน 2567

สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์

4 พฤษภาคม 2567   4 พฤษภาคม 2567 4 พฤษภาคม 2567

ประกาศรายชื่อผุ้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าศึกษา

10 พฤษภาคม 2567 10 พฤษภาคม 2567 10 พฤษภาคม 2567 10 พฤษภาคม 2567

รายงานตัวเข้าศึกษาขึ้นทะเบียนนิสิตใหม่ ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต เว็บไซต์

ตามประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตามประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตามประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตามประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม