Mahasarakham Business School
043-754333 to 5645/5616


รายละเอียดข่าว คณะการบัญชีและการจัดการ


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี เทียบเข้า ระบบพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2567 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

news,mbs

รายละเอียดข่าว

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี เทียบเข้า ระบบพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2567 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

สามารถตรวจสอบ และ ติดตามข้อมูลได้ที่นี่  <<คลิกตรวจสอบข้อมูล>>

ไฟล์แนบเอกสาร :

ภาพประกอบ :ประกาศ ณ วันที่ : 2024-05-09 14:41:34 จำนวนผู้อ่าน : 214 ผู้ประกาศ : ธีรศักดิ์