MBS2022

MBS2022
MBS2022 MBS2022 MBS2022 MBS2022
MBS2022


ปฐมนิเทศคณะฯ ปีการศึกษา 2567

หลักสูตรปริญญาตรี
หลักสุตรปริญญาโท
หลักสุตรปริญญาเอก
Accountancy
Management
Marketing
Business Computer
International Business
Business Information Technology
Business Economics
Financial Management

..
MBS จัดโครงการสัมมนาและฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากร ประจำปี 2567 ตอนที่ 5 อบรมหลักสูตรซอฟแวร์ โปรแกรม SAP Business One
MBS จัดโครงการสัมมนาและฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากร ประจำปี 2567 ตอนที่ 5 อบรมหลักสูตรซอฟแวร์ โปรแกรม SAP Business One
เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2567 งานพัฒนาบุคลากร คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการสัมมนาและฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากร ประจำปี 2567 ตอนที่ 5 อบรมหลักสูตรซอฟแวร์ โปรแกรม SAP Business One สำหรับบุคลากรคณะการบัญชีและการจัดการ และบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ณ ห้อง Acc.Biz Lab 301 อาคา...
ประกาศ ณ วันที่ : 2024-06-13 11:00:08
SDGs:
อ่านต่อ..

นิสิต MBS เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้ยังต่างประเทศภายใต้ความตก...

นิสิต MBS เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้ยังต่างประเทศภายใต้ความตก...
ประกาศ ณ วันที่ : 2024-06-13 10:57:05
SDGs:
อ่านต่อ..


นิสิต MBS เข้าร่วมโครงการ MBS Overseas Summer Experience 2024 ณ UCSI Universi...

นิสิต MBS เข้าร่วมโครงการ MBS Overseas Summer Experience 2024 ณ UCSI Universi...
ประกาศ ณ วันที่ : 2024-06-13 10:54:51
SDGs:
อ่านต่อ..


พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง คณะการบัญชีและการจัดการ ม...

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง คณะการบัญชีและการจัดการ ม...
ประกาศ ณ วันที่ : 2024-06-13 10:51:43
SDGs:
อ่านต่อ..


MBS เข้าร่วมโครงการ The International Summer Course on Small Medium Enterpris...

MBS เข้าร่วมโครงการ The International Summer Course on Small Medium Enterpris...
ประกาศ ณ วันที่ : 2024-06-13 10:51:58
SDGs:
อ่านต่อ....

ข่าวสารอื่นๆ..

..
นิสิต MBS เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้ยังต่างประเทศภายใต้ความตก...
นิสิต MBS เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้ยังต่างประเทศภายใต้ความตก... ประกาศ ณ วันที่ : 2024-06-13 10:57:05
SDGs:
อ่านต่อ..
นิสิต MBS เข้าร่วมโครงการ MBS Overseas Summer Experience 2024 ณ UCSI Universi...
นิสิต MBS เข้าร่วมโครงการ MBS Overseas Summer Experience 2024 ณ UCSI Universi... ประกาศ ณ วันที่ : 2024-06-13 10:54:51
SDGs:
อ่านต่อ..
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง คณะการบัญชีและการจัดการ ม...
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง คณะการบัญชีและการจัดการ ม... ประกาศ ณ วันที่ : 2024-06-13 10:51:43
SDGs:
อ่านต่อ..
MBS เข้าร่วมโครงการ The International Summer Course on Small Medium Enterpris...
MBS เข้าร่วมโครงการ The International Summer Course on Small Medium Enterpris... ประกาศ ณ วันที่ : 2024-06-13 10:51:58
SDGs:
อ่านต่อ..

ข่าวกิจกรรมอื่นๆ..

..
รายการ มมส กับชุมชนสัญจร : วิถีหัวขัว เลาะเบิ่งแยงข้าวอินทรีย์ ดูวิถีชาวนามหาสารคาม
ดูวีดิทัศน์ >>
การอบรม หลักสูตร การวิเคราะห์ SEM ด้วยวิธีการ Partial Least Squares by JASP
ดูวีดิทัศน์ >>
โครงการวิจัยแบบมุ่งเป้า ประจำปีงบประมาณ 2563 : การศึกษาดูงานกลุ่มแปรรูปถั่วลิสง
ดูวีดิทัศน์ >>

วีดิทัศน์ทั้งหมด