MBS2022

MBS2022
MBS2022 MBS2022 MBS2022 MBS2022
MBS2022

news,mbs


ทดสอบระบบ
ประกาศ ณ วันที่ : 2024-03-04 14:55:16

ทดสอบระบบ
ประกาศ ณ วันที่ : 2024-03-04 14:53:45

ทดสอบระบบ
ประกาศ ณ วันที่ : 2024-03-04 14:52:50

ทดสอบระบบ
ประกาศ ณ วันที่ : 2024-03-04 14:46:09

ทดสอบระบบ
ประกาศ ณ วันที่ : 2024-03-04 14:44:48

ประกาศผลสอบแข่งขันลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถ
ประกาศ ณ วันที่ : 2024-02-23 16:43:09

ประกาศเชิญชวนเสนอราคา โครงการประกวดราคาซื้อเก้าอี้อเนกประสงค์ จำนวน ๒,๓๐๐ ตัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ ณ วันที่ : 2024-02-20 16:53:47

ประกาศวิจารณ์ร่างขอบเขตของงาน โครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานทาสีภายนอกอาคารบริหารธุรกิจสิรินธร จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ ณ วันที่ : 2024-02-15 14:26:23

ประกาศวิจารณ์ร่างขอบเขตของงาน โครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานเปลี่ยนหลังคาอาคาร Acc Biz คณะการบัญชีและการจัดการ จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ ณ วันที่ : 2024-02-15 14:25:54

ประกาศเชิญชวนเสนอราคา โครงการประกวดราคาซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณ ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๔ ช่อง ชนิด PoE แบบ mGig มี Uplink ๑๐G-๒๕G จำนวน ๑๐ ตัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ ณ วันที่ : 2024-02-14 16:32:00

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาวัด สำหรับนิสิตสาขาวิชาการจัดการ ระดับชั้นปีที่ 2
ประกาศ ณ วันที่ : 2024-02-12 14:35:31

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการจัดการระบบฐานข้อมูล Oracle 11g หลักสูตร Oracle Database 11g Fundamental และหลักสูตร Oracle Database 11g PL/SQL Enterprise Developer
ประกาศ ณ วันที่ : 2024-02-12 14:33:49

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา Soft Skills : ทักษะการปรับตัวและยืดหยุ่น (Adaptability and Flexibility Skills) ทักษะสำคัญสำหรับนักการตลาดรุ่นเยาว์ในโลกที่เปลี่ยนทุกวัน
ประกาศ ณ วันที่ : 2024-02-12 14:31:58

โครงการ Music ลานละลาน (นั่งฟังเพลงรับลมหนาว) 8-9 กุมภาพันธ์ 2567
ประกาศ ณ วันที่ : 2024-02-12 14:27:36

คณะการบัญชีและการจัดการ ขอแสดงความยินดีกับนิสิต MBS ที่คว้าเหรียญรางวัลในการแข่งขัน "นนทรีเกมส์ 2567"
ประกาศ ณ วันที่ : 2024-02-12 14:23:46

นิสิตทีม Victorem เข้าศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ณ ศูนย์การเรียนรู้ยางพารา จังหวัดขอนแก่น และพีพีพี ฟาร์ม จังหวัดขอนแก่น
ประกาศ ณ วันที่ : 2024-02-12 14:21:03

คณบดีคณะการบัญชีและการจัดการ ร่วมแสดงความยินดีกับนิสิตที่ได้รับรางวัลชมเชย จากการแข่งขันตอบคำถามทางบัญชีระดับประเทศ ครั้งที่ 10
ประกาศ ณ วันที่ : 2024-02-12 14:18:48

โครงการสำเภาฟ้าเกมส์ ครั้งที่ 29
ประกาศ ณ วันที่ : 2024-02-12 14:17:33

โครงการศึกษาดูงานสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
ประกาศ ณ วันที่ : 2024-02-12 14:13:43

ประกาศวิจารณ์ร่างขอบเขตของงาน โครงการประกวดราคาซื้อเก้าอี้อเนกประสงค์ จำนวน ๒,๓๐๐ ตัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ ณ วันที่ : 2024-02-07 11:38:00