MBS2022

MBS2022
MBS2022 MBS2022 MBS2022 MBS2022
MBS2022


รับสมัคร

หลักสูตรปริญญาตรี
หลักสุตรปริญญาโท
หลักสุตรปริญญาเอก
Accountancy
Management
Marketing
Business Computer
International Business
Business Information Technology
Business Economics
Financial Management

..
MBS จัดสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โควตารับตรง Portfolio รอบที่ 2
MBS จัดสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โควตารับตรง Portfolio รอบที่ 2
เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2566 คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดให้มีการสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โควตารับตรง Portfolio รอบที่ 2 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2567 (สัมภาษณ์ออนไลน์) ณ ห้อง ACC.LAB. 301 อาคารคณะการบัญชีและการจัดการ มีบุคคลเข้าร...
ประกาศ ณ วันที่ : 2023-11-28 00:00:00
อ่านต่อ..

MBS ขอประชาสัมพันธ์ไปยัง บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต คณะการบัญชีและการจัด...

MBS ขอประชาสัมพันธ์ไปยัง บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต คณะการบัญชีและการจัด...
ประกาศ ณ วันที่ : 2023-11-21 10:55:11
อ่านต่อ..


โครงการสานสัมพันธ์ระดับบัณฑิตศึกษาและการสร้างแรงบันดาลใจในการผลิตงานวิจัยในระ...

โครงการสานสัมพันธ์ระดับบัณฑิตศึกษาและการสร้างแรงบันดาลใจในการผลิตงานวิจัยในระ...
ประกาศ ณ วันที่ : 2023-11-21 10:50:34
อ่านต่อ..


MBS  ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีพุทธศักราช 2566

MBS ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีพุทธศักราช 2566
ประกาศ ณ วันที่ : 2023-11-21 10:47:36
อ่านต่อ..


MBS ร่วมออกบูธแนะแนวหลักสูตร ป.ตรี ในงานตลาดนัดหลักสูตร (วันที่สอง)

MBS ร่วมออกบูธแนะแนวหลักสูตร ป.ตรี ในงานตลาดนัดหลักสูตร (วันที่สอง)
ประกาศ ณ วันที่ : 2023-11-21 10:45:33
อ่านต่อ....

ข่าวสารอื่นๆ..

..
โครงการสานสัมพันธ์ระดับบัณฑิตศึกษาและการสร้างแรงบันดาลใจในการผลิตงานวิจัยในระดับสากล ตอนที่ 1
โครงการสานสัมพันธ์ระดับบัณฑิตศึกษาและการสร้างแรงบันดาลใจในการผลิตงานวิจัยในระดับสากล ตอนที่ 1 ประกาศ ณ วันที่ : 2023-11-21 10:50:34
อ่านต่อ..
MBS  ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีพุทธศักราช 2566
MBS ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีพุทธศักราช 2566 ประกาศ ณ วันที่ : 2023-11-21 10:47:36
อ่านต่อ..
MBS ร่วมออกบูธแนะแนวหลักสูตร ป.ตรี ในงานตลาดนัดหลักสูตร (วันที่สอง)
MBS ร่วมออกบูธแนะแนวหลักสูตร ป.ตรี ในงานตลาดนัดหลักสูตร (วันที่สอง) ประกาศ ณ วันที่ : 2023-11-21 10:45:33
อ่านต่อ..
ประมวลภาพโครงการธรรมศิลป์กับหลักธรรมนำชีวิต ประจำปีการศึกษา 2566 EP 1 : ศิลปะกับการใช้ชีวิตอย่างมีความสุข (วันที่สอง)
ประมวลภาพโครงการธรรมศิลป์กับหลักธรรมนำชีวิต ประจำปีการศึกษา 2566 EP 1 : ศิลปะกับการใช้ชีวิตอย่างมีความสุข (วันที่สอง) ประกาศ ณ วันที่ : 2023-11-21 10:43:26
อ่านต่อ..

ข่าวกิจกรรมอื่นๆ..

..
รายการ มมส กับชุมชนสัญจร : วิถีหัวขัว เลาะเบิ่งแยงข้าวอินทรีย์ ดูวิถีชาวนามหาสารคาม
ดูวีดิทัศน์ >>
การอบรม หลักสูตร การวิเคราะห์ SEM ด้วยวิธีการ Partial Least Squares by JASP
ดูวีดิทัศน์ >>
โครงการวิจัยแบบมุ่งเป้า ประจำปีงบประมาณ 2563 : การศึกษาดูงานกลุ่มแปรรูปถั่วลิสง
ดูวีดิทัศน์ >>

วีดิทัศน์ทั้งหมด