MBS2022

MBS2022
MBS2022 MBS2022 MBS2022 MBS2022
MBS2022

news,mbs


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบข้อเขียน โครงการ MBS Overseas Experience 2024

news,mbs

รายละเอียดข่าว

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบข้อเขียน โครงการ MBS Overseas Experience 2024

ประกาศรายชื่อนิสิตผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบ 
1. ภาษาอังกฤษทั่วไป และ 2. ประเพณีวัฒนธรรมไทย
ข้อสอบปรนัย ใช้เวลาไม่เกิน 1 ชั่วโมง 30 นาที (ทั้งสองวิชา) ให้นิสิตนำบัตรประชาชน หรือ บัตรนิสิตมาแสดงตนก่อนเข้าห้องสอบ 
สถานที่สอบ ห้อง SBB-901 อาคารบริหารธุรกิจสิรินธร
หากนิสิตคนใดไม่มีชื่อหรือสอบถาม กรุณาติดต่อ 
พี่อ้อ โทร 0943588429

สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่นี่ https://docs.google.com/document/d/12x_q_GeasO4hu_m5zKGWrKWH5JKyynIY/edit?usp=sharing&ouid=110219287398079134905&rtpof=true&sd=true

ไฟล์แนบเอกสาร :

SDGs:

ภาพประกอบ :ประกาศ ณ วันที่ : 2024-03-28 15:36:34 จำนวนผู้อ่าน : 266 ผู้ประกาศ : ธีรศักดิ์