MBS2022

MBS2022
MBS2022 MBS2022 MBS2022 MBS2022
MBS2022

news,mbs


ขอแสดงความยินดี นิสิตสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ คว้ารางวัลชนะเลิศ การประกวดแผนธุรกิจ KU ECONOMICS AND BUSINESSES PLAN COMPETITION ครั้งที่ 5
ประกาศ ณ วันที่ : 2024-03-14 11:53:29

ขอแสดงความยินดีกับสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ในการประชุม AUCC ครั้งที่ 11
ประกาศ ณ วันที่ : 2023-05-22 20:34:22

ขอแสดงความยินดี กับ อ.ดร.รสจรินทร์ กุลศรีสอน ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ประกาศ ณ วันที่ : 2023-01-27 14:47:00

ขอแสดงความยินดี กับ อ.ดร.รุจิรา เหลืองศักดาพิชญ์ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ประกาศ ณ วันที่ : 2023-01-27 14:47:00

ขอแสดงความยินดี กับ อ.ดร.ประทานพร จันทร์อินทร์ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ประกาศ ณ วันที่ : 2023-01-27 14:47:00

ขอแสดงความยินดี กับ ผศ.ดร.กิตติพล วิแสง ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ รองศาสตราจารย์
ประกาศ ณ วันที่ : 2023-01-27 14:41:01

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.พันคม ศรีบุญลือ ในโอกาศได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ประกาศ ณ วันที่ : 2022-10-21 00:45:24

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.จุฬารัตน์ ขันแก้ว ในโอกาศได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ประกาศ ณ วันที่ : 2022-12-15 13:29:18

นิสิต MBS คว้ารางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 การแข่งขัน Thailand Negotiation and Sales Competition 2022
ประกาศ ณ วันที่ : 2023-05-22 20:39:00

ขอแสดงความยินดีกับทีม DAISY GLAZZ ชนะเลิศ ระดับประเทศ โครงการ Research to Market 2021 ครั้งที่ 9 รอบระดับประเทศ
ประกาศ ณ วันที่ : 2022-12-15 13:29:40