MBS2022

MBS2022
MBS2022 MBS2022 MBS2022 MBS2022
MBS2022

news,mbs


ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ MBS Overseas Experience 2024
ประกาศ ณ วันที่ : 2024-04-19 11:06:26

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบข้อเขียน โครงการ MBS Overseas Experience 2024
ประกาศ ณ วันที่ : 2024-03-28 15:36:34

โครงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้ยังต่างประเทศภายใต้ความตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กับ มหาวิทยาลัยในต่างประเทศ
ประกาศ ณ วันที่ : 2024-03-14 13:54:07

ประกาศผลสอบแข่งขันลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถ
ประกาศ ณ วันที่ : 2024-02-23 16:43:09

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรา เอราวัณ
ประกาศ ณ วันที่ : 2023-12-22 16:57:41

เปิดบ้านมมส เลือกแนวทางวางอนาคต เปิดบ้าน MBSMSU "MBS Open House 2023"
ประกาศ ณ วันที่ : 2023-12-20 09:35:15

ประกาศ การขยายระยะเวลารับสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ครั้งที่ 2
ประกาศ ณ วันที่ : 2023-12-14 15:18:57

MBS ขอประชาสัมพันธ์ไปยัง บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต คณะการบัญชีและการจัดการจัดการ ที่กำลังจะเข้ารับปริญญาบัตรในเดือนธันวาคม 2566
ประกาศ ณ วันที่ : 2023-11-21 10:55:11

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2567 รอบที่ 1 Portfolio โครงการ Startup Boots Camp@MBS
ประกาศ ณ วันที่ : 2023-11-17 16:29:39

ประกาศ ขยายรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฎิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์
ประกาศ ณ วันที่ : 2023-11-06 10:51:51

ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฎิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 2/2566
ประกาศ ณ วันที่ : 2023-10-24 10:57:43

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกในระดับปริญญาตรี รอบที่ 1 Portfolio โควตาครูแนะแนว ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกในระดับปริญญาตรี รอบที่ 1 Portfolio โควตาครูแนะแนว
ประกาศ ณ วันที่ : 2023-10-10 06:35:26

ประกาศคณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง ผู้ชนะการประมูลการขายทอดตลาดพัสดุ จำนวน 149 รายการ
ประกาศ ณ วันที่ : 2023-09-12 11:54:12

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันลูกจ้างชั่วคราว ประจำปีงบประมาณ 2567
ประกาศ ณ วันที่ : 2023-08-31 09:32:49

ประกาศคณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุ จำนวน 149 รายการ
ประกาศ ณ วันที่ : 2023-08-29 14:16:09

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันลูกจ้างชั่วคราว ประจำปีงบประมาณ 2567
ประกาศ ณ วันที่ : 2023-08-04 09:18:04

ประกาศยกเลิกผู้ชนะการเสนอราคา โครงการประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ คณะการบัญชีและการจัดการ จำนวน ๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ ณ วันที่ : 2023-08-17 13:25:18

ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัด คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ประกาศ ณ วันที่ : 2023-07-11 10:59:54

ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกในโครงการจัดสอบข้อเขียน MBS Overseas Experience 2023
ประกาศ ณ วันที่ : 2023-04-21 13:48:18

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566 รอบที่ 1 Portfolio โครงการStartup Boot Camp@MBS (คณะการบัญชีและการจัดการ)
ประกาศ ณ วันที่ : 2023-04-10 10:35:02