MBS2022

MBS2022
MBS2022 MBS2022 MBS2022 MBS2022
MBS2022

news,mbs


ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรา เอราวัณ

news,mbs

รายละเอียดข่าว

คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ขอแสดงความยินดีกับ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรา เอราวัณ
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการตลาด
ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
"รองศาสตราจารย์"
................................................
คณะการบัญชีและการจัดการ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Mahasarakham Business School
Mahasarakham University
#MBS_Together

ไฟล์แนบเอกสาร :

ภาพประกอบ :ประกาศ ณ วันที่ : 2023-12-22 16:57:41 จำนวนผู้อ่าน : 91 ผู้ประกาศ : ฝ่ายประชาสัมพันธ์