MBS2022

MBS2022
MBS2022 MBS2022 MBS2022 MBS2022
MBS2022

news,mbs


ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ MBS Overseas Experience 2024

news,mbs

รายละเอียดข่าว

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ MBS Overseas Experience 2024
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้ยังต่างประเทศภายใต้ความตกลงความร่วมมือทางวิชาการฯ ของ คณะการบัญชีและการจัดการ มมส ในโครงการ MBS Overseas
Experience 2024 ของคณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
1. University of Hyogo ประเทศญี่ปุ่น
2. Guangxi Minzu University สาธารณรัฐประชาชนจีน
3. UCSI University ประเทศมาเลเซีย
สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่นี่ คลิกเลือก

ทั้งนี้ ขอนัดหมายวันประชุมเพื่อทำความเข้าใจและเตรียมความพร้อม ในวัน พฤหัสบดี ที่ 25 เมษายน 2567 เวลา 18.00 น. (ทั้งตัวจริงและสำรอง) ผ่าน WebEx ตาม Link ด้านล่างนี้
MBS Summer Exchange 2024
https://msu-th.webex.com/
Meeting number: 2552 429 8933
Password: 123456

ไฟล์แนบเอกสาร : ดาวน์โหลด

SDGs:

ภาพประกอบ :ประกาศ ณ วันที่ : 2024-04-19 11:06:26 จำนวนผู้อ่าน : 883 ผู้ประกาศ : ธีรศักดิ์