MBS2022

MBS2022
MBS2022 MBS2022 MBS2022 MBS2022
MBS2022

news,mbs


MBS ขอประชาสัมพันธ์ไปยัง บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต คณะการบัญชีและการจัดการจัดการ ที่กำลังจะเข้ารับปริญญาบัตรในเดือนธันวาคม 2566

news,mbs

รายละเอียดข่าว

MBS ขอประชาสัมพันธ์ไปยัง บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต คณะการบัญชีและการจัดการจัดการ ที่กำลังจะเข้ารับปริญญาบัตรในเดือนธันวาคม 2566
สามารถเข้าร่วม "ช่องทางติดต่อสอบถามข้อมูล"
Openchat password : MBS2566
เพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือเพื่อทราบข่าวปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2565
MBS ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตทุกท่าน ที่จะเข้ารับปริญญาบัตรในปีนี้
.................................................
คณะการบัญชีและการจัดการ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Mahasarakham Business School
Mahasarakham University
#MBS_Together

ไฟล์แนบเอกสาร :

ภาพประกอบ :ประกาศ ณ วันที่ : 2023-11-21 10:55:11 จำนวนผู้อ่าน : 87 ผู้ประกาศ : ฝ่ายประชาสัมพันธ์