MBS2022

MBS2022
MBS2022 MBS2022 MBS2022 MBS2022
MBS2022

news,mbs


โครงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้ยังต่างประเทศภายใต้ความตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กับ มหาวิทยาลัยในต่างประเทศ

news,mbs

รายละเอียดข่าว

MBS เปิดรับนิสิตเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้ยังต่างประเทศภายใต้ความตกลงความร่วมมือทางวิชาการ  คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปิดรับนิสิตเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้ยังต่างประเทศภายใต้ความตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กับ มหาวิทยาลัยในต่างประเทศ ประกอบด้วย  Guangxi Minzu University (GXMZU) สาธารณรัฐประชาชนจีน  UCSI UNIVERSITY ประเทศมาเลเซีย  University of Hyogo ประเทศญี่ปุ่น  

ไฟล์แนบเอกสาร : ดาวน์โหลด

SDGs:

ภาพประกอบ :ประกาศ ณ วันที่ : 2024-03-14 13:54:07 จำนวนผู้อ่าน : 52 ผู้ประกาศ : ธีรศักดิ์