MBS2022

MBS2022
MBS2022 MBS2022 MBS2022 MBS2022
MBS2022

news,mbs


ขอแสดงความยินดี นิสิตสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ คว้ารางวัลชนะเลิศ การประกวดแผนธุรกิจ KU ECONOMICS AND BUSINESSES PLAN COMPETITION ครั้งที่ 5

news,mbs

รายละเอียดข่าว

ขอแสดงความยินดี นิสิตสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ คว้ารางวัลชนะเลิศ การประกวดแผนธุรกิจ KU ECONOMICS AND BUSINESSES PLAN COMPETITION ครั้งที่ 5

ไฟล์แนบเอกสาร :

SDGs:

ภาพประกอบ :ประกาศ ณ วันที่ : 2024-03-14 11:53:29 จำนวนผู้อ่าน : 670 ผู้ประกาศ : ธีรศักดิ์