MBS2022

MBS2022
MBS2022 MBS2022 MBS2022 MBS2022
MBS2022

news,mbs


ประกาศเชิญชวนเสนอราคา โครงการจ้างออกแบบ MBS Co-working Space จำนวน ๑ งาน โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

news,mbs

รายละเอียดข่าว

ประกาศเชิญชวนเสนอราคา โครงการจ้างออกแบบ MBS Co-working Space จำนวน ๑ งาน โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
เอกสารประกอบ
1. ใบเสนอราคาให้บริการออกแบบ
2. แบบฟอร์มขอรับเอกสาร

ไฟล์แนบเอกสาร : ดาวน์โหลด

SDGs:

ภาพประกอบ :ประกาศ ณ วันที่ : 2024-05-29 10:14:50 จำนวนผู้อ่าน : 58 ผู้ประกาศ : ธีรศักดิ์