MBS2022

MBS2022
MBS2022 MBS2022 MBS2022 MBS2022
MBS2022

news,mbs


ประกาศเชิญชวนเสนอราคา โครงการประกวดราคาซื้อรถบรรทุก ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า ๔,๐๐๐ ซีซี จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

news,mbs

รายละเอียดข่าว

ประกาศเชิญชวนเสนอราคา โครงการประกวดราคาซื้อรถบรรทุก ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า ๔,๐๐๐ ซีซี จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ไฟล์แนบเอกสาร : ดาวน์โหลด

ภาพประกอบ :ประกาศ ณ วันที่ : 2024-01-04 09:45:19 จำนวนผู้อ่าน : 29 ผู้ประกาศ : ธีรศักดิ์