MBS2022

MBS2022
MBS2022 MBS2022 MBS2022 MBS2022
MBS2022

news,mbs


ประกาศวิจารณ์ร่างขอบเขตของงาน โครงการประกวดราคาซื้อเก้าอี้อเนกประสงค์ จำนวน ๒,๓๐๐ ตัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

news,mbs

รายละเอียดข่าว

ประกาศวิจารณ์ร่างขอบเขตของงาน โครงการประกวดราคาซื้อเก้าอี้อเนกประสงค์ จำนวน ๒,๓๐๐ ตัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ไฟล์แนบเอกสาร : ดาวน์โหลด

ภาพประกอบ :ประกาศ ณ วันที่ : 2024-02-07 11:38:00 จำนวนผู้อ่าน : 19 ผู้ประกาศ : ธีรศักดิ์