MBS2022

MBS2022
MBS2022 MBS2022 MBS2022 MBS2022
MBS2022

news,mbs


คณะการบัญชีและการจัดการ ขอแสดงความยินดีกับนิสิต MBS ที่คว้าเหรียญรางวัลในการแข่งขัน "นนทรีเกมส์ 2567"

news,mbs

รายละเอียดข่าว

คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีกับตัวแทนนักกีฬา ของคณะการบัญชีและการจัดการ ที่ได้รับเหรียญรางวัลจาการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 49 "นนทรีเกมส์ 2567" ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ระหว่างวันที่ 27 มกราคม- 5 กุมภาพันธ์ 2567

-         เหรียญทอง กีฬา E-Sport ประเภท Arena of Valor (ROV) ทีมหญิง ได้แก่

      นางสาวปาริฉัตร เชยรส

      นางสาวภัทรลดา นาพรม

-          เหรียญทองแดง กีฬา E-Sport ประเภท Arena of Valor (ROV) ทีมผสม ได้แก่

      นางสาวปาริฉัตร เชยรส

      นางสาวภัทรลดา นาพรม

-          รางวัล นักกีฬาดีเด่น กีฬา E-Sport หญิง ได้แก่

      นางสาวปาริฉัตร เชยรส

ภาพข่าว : กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

......................................

คณะการบัญชีและการจัดการ

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Mahasarakham Business School

Mahasarakham University

#MBS_Together

ไฟล์แนบเอกสาร :

ภาพประกอบ :

Event MBS Event MBS Event MBS

ประกาศ ณ วันที่ : 2024-02-12 14:23:46 จำนวนผู้อ่าน : 18 ผู้ประกาศ : ฝ่ายประชาสัมพันธ์