MBS2022

MBS2022
MBS2022 MBS2022 MBS2022 MBS2022
MBS2022

news,mbs


โครงการ Music ลานละลาน (นั่งฟังเพลงรับลมหนาว) 8-9 กุมภาพันธ์ 2567

news,mbs

รายละเอียดข่าว

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 สโมสรนิสิตคณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดโครงการ Music ลานละลาน นั่งฟังเพลงรับลมหนาว ระหว่างวันที่ 8-9 กุมภาพันธ์ 2567 ณ สนามหญ้าหน้าอาคารบริหารธุรกิจสิรินธร คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.ชลธิชา ธรรมวิญญู คณบดี เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ

การจัดโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้นิสิตได้มีเวทีในการแสดงออกด้านความสามารถของตนเองผ่านการประกวด พร้อมทั้งนิสิตจะได้นำความรู้จากการศึกษาในชั้นเรียนมาประยุกต์ใช้ผ่านกิจกรรมเสริมสร้างการเป็นผู้ประกอบการในอนาคตและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ซึ่งภายในงานมีกิจกรรมที่น่าสนใจ ดังนี้

การประกวดแข่งขันร้องเพลง (ประเภทเดี่ยว)

การประกวดแข่งขันโฟล์คซอง

การประกวดแข่งขัน Cover dance

การออกร้านค้าของนิสิตแต่ละสาขาที่มาร่วมกันออกบูธขายของ

MBS ขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมกันเยอะๆ นะคะ/นะครับ

......................................

คณะการบัญชีและการจัดการ

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Mahasarakham Business School

Mahasarakham University

#MBS_Together

ไฟล์แนบเอกสาร :

ภาพประกอบ :

Event MBS Event MBS Event MBS Event MBS Event MBS Event MBS Event MBS Event MBS Event MBS Event MBS Event MBS Event MBS Event MBS Event MBS Event MBS Event MBS Event MBS Event MBS Event MBS

ประกาศ ณ วันที่ : 2024-02-12 14:27:36 จำนวนผู้อ่าน : 11 ผู้ประกาศ : ฝ่ายประชาสัมพันธ์