MBS2022

MBS2022
MBS2022 MBS2022 MBS2022 MBS2022
MBS2022

news,mbs


ประกาศวิจารณ์ร่างขอบเขตของงาน โครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานเปลี่ยนหลังคาอาคาร Acc Biz คณะการบัญชีและการจัดการ จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

news,mbs

รายละเอียดข่าว

ประกาศวิจารณ์ร่างขอบเขตของงาน โครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานเปลี่ยนหลังคาอาคาร Acc Biz คณะการบัญชีและการจัดการ จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ไฟล์แนบเอกสาร : ดาวน์โหลด

SDGs:

ภาพประกอบ :ประกาศ ณ วันที่ : 2024-02-15 14:25:54 จำนวนผู้อ่าน : 35 ผู้ประกาศ : ธีรศักดิ์