MBS2022

MBS2022
MBS2022 MBS2022 MBS2022 MBS2022
MBS2022

news,mbs


MBS ร่วมแสดงความยินดีกับ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มมส คนใหม่

news,mbs

รายละเอียดข่าว

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2567 คณะผู้บริหารคณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าร่วมแสดงความยินดีแด่ รองศาสตราจารย์ ดร.จักรมาส เลาหวณิช ในโอกาสเข้าดำรงตำแหน่ง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คนใหม่ เนื่องใน “พิธีส่งมอบงานในตำแหน่งคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์” ณ ห้องประชุมชั้น EN 217 คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในโอกาสนี้ ผู้บริหารคณะการบัญชีและการจัดการ ได้มอบของที่ระลึกเพื่อแสดงความยินดีแด่รองศาสตราจารย์ ดร.จักรมาส เลาหวณิช ในการปฏิบัติหน้าที่ในบทบาทใหม่ต่อไป
......................................
คณะการบัญชีและการจัดการ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Mahasarakham Business School
Mahasarakham University
#MBS_Together

ไฟล์แนบเอกสาร :

SDGs:

ภาพประกอบ :

Event MBS Event MBS Event MBS Event MBS Event MBS Event MBS Event MBS Event MBS Event MBS Event MBS Event MBS Event MBS Event MBS Event MBS Event MBS Event MBS

ประกาศ ณ วันที่ : 2024-03-18 15:39:27 จำนวนผู้อ่าน : 21 ผู้ประกาศ : ฝ่ายประชาสัมพันธ์