MBS2022

MBS2022
MBS2022 MBS2022 MBS2022 MBS2022
MBS2022

news,mbs


โครงการตรวจคัดกรองสุขภาพให้แก่บุคลากรและนิสิต ภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

news,mbs

รายละเอียดข่าว

เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2567 งานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามร่วมกับคณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการตรวจคัดกรองสุขภาพให้แก่บุคลากรและนิสิตภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่อยู่ในช่วงอายุ 15 - 59 ปี ตามนโยบายหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ซึ่งทางโรงพยาบาลมีกำหนดการตรวจคัดกรองสุขภาพ ในวันที่ 19 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ อาคารบริหารธุรกิจสิรินธร ชั้น 1 คณะการบัญชีและการจัดการ
......................................
คณะการบัญชีและการจัดการ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Mahasarakham Business School
Mahasarakham Univttersity
#MBS_Together

ไฟล์แนบเอกสาร :

SDGs:

ภาพประกอบ :

Event MBS Event MBS Event MBS Event MBS Event MBS Event MBS Event MBS Event MBS Event MBS Event MBS Event MBS Event MBS Event MBS Event MBS Event MBS Event MBS Event MBS Event MBS Event MBS

ประกาศ ณ วันที่ : 2024-03-19 10:42:08 จำนวนผู้อ่าน : 31 ผู้ประกาศ : ฝ่ายประชาสัมพันธ์