MBS2022

MBS2022
MBS2022 MBS2022 MBS2022 MBS2022
MBS2022

news,mbs


คณาจารย์สาขาวิชาการตลาด เข้าศึกษาดูงาน ณ วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวโดยชุมชน ตำบลบ้านปึก จังหวัดชลบุรี

news,mbs

รายละเอียดข่าว

เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2567 คณาจารย์สาขาวิชาการตลาด คณะการบัญชีและการจัดการ มหาสิทยาลัยมหาสารคาม ได้เข้าศึกษาดูงาน ณ วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวโดยชุมชน ตำบลบ้านปึก จังหวัดชลบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเรียนรู้หลักการจัดสมดุลชีวิตกับการทำงานให้มีประสิทธิภาพ สร้างทัศนคติใหม่ มุมมองใหม่ และนำมาประยุกต์ใช้ในการทำงานและการใช้ชีวิตอย่างสร้างสรรค์ โดยมีการเยี่ยมชมของขึ้นชื่อคือผ้าทอบ้านปึก เป็นสินค้าชื่อดังของจังหวัดชลบุรีมีประวัติความเป็นมาที่น่าสนใจ โดยเมื่อกว่า 100 ปี
...................................................
คณะการบัญชีและการจัดการ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Mahasarakham Business School
Mahasarakham University
#MBS_Together

ไฟล์แนบเอกสาร :

SDGs:

ภาพประกอบ :

Event MBS Event MBS Event MBS Event MBS Event MBS Event MBS Event MBS Event MBS Event MBS Event MBS Event MBS Event MBS

ประกาศ ณ วันที่ : 2024-05-30 09:37:47 จำนวนผู้อ่าน : 16 ผู้ประกาศ : ฝ่ายประชาสัมพันธ์