MBS2022

MBS2022
MBS2022 MBS2022 MBS2022 MBS2022
MBS2022


รับสมัคร

หลักสูตรปริญญาตรี
หลักสุตรปริญญาโท
หลักสุตรปริญญาเอก
Accountancy
Management
Marketing
Business Computer
International Business
Business Information Technology
Business Economics
Financial Management

..
ประมวลภาพโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “การพัฒนาองค์กรตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ระดับองค์กร” (วันที่สอง)
ประมวลภาพโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “การพัฒนาองค์กรตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ระดับองค์กร” (วันที่สอง)
เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2567 กลุ่มงานบริหาร คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “การพัฒนาองค์กรตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ระดับองค์กร” (วันที่สอง) ณ จังหวัดนครราชสีมา ...
ประกาศ ณ วันที่ : 2024-04-23 13:39:08
SDGs:
อ่านต่อ..

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “การพัฒนาองค์กรตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อกา...

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “การพัฒนาองค์กรตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อกา...
ประกาศ ณ วันที่ : 2024-04-23 13:36:09
SDGs:
อ่านต่อ..


MBS เข้าร่วมโครงการฮีตเดือน 5 สรงน้ำพระ สักการบูชา พระพุทธปฏิมาประจำเมือง

MBS เข้าร่วมโครงการฮีตเดือน 5 สรงน้ำพระ สักการบูชา พระพุทธปฏิมาประจำเมือง
ประกาศ ณ วันที่ : 2024-04-23 13:32:45
SDGs:
อ่านต่อ..


โครงการปฐมนิเทศผู้เข้าร่วมโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่และกำลังคนที่มีสมรรถนะเพื่อต...

โครงการปฐมนิเทศผู้เข้าร่วมโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่และกำลังคนที่มีสมรรถนะเพื่อต...
ประกาศ ณ วันที่ : 2024-04-22 09:16:42
SDGs:
อ่านต่อ..


ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ MBS Overseas Experience 2024

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ MBS Overseas Experience 2024
ประกาศ ณ วันที่ : 2024-04-19 11:06:26
SDGs:
อ่านต่อ....

ข่าวสารอื่นๆ..

..
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “การพัฒนาองค์กรตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อกา...
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “การพัฒนาองค์กรตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อกา... ประกาศ ณ วันที่ : 2024-04-23 13:36:09
SDGs:
อ่านต่อ..
MBS เข้าร่วมโครงการฮีตเดือน 5 สรงน้ำพระ สักการบูชา พระพุทธปฏิมาประจำเมือง
MBS เข้าร่วมโครงการฮีตเดือน 5 สรงน้ำพระ สักการบูชา พระพุทธปฏิมาประจำเมือง ประกาศ ณ วันที่ : 2024-04-23 13:32:45
SDGs:
อ่านต่อ..
โครงการปฐมนิเทศผู้เข้าร่วมโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่และกำลังคนที่มีสมรรถนะเพื่อต...
โครงการปฐมนิเทศผู้เข้าร่วมโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่และกำลังคนที่มีสมรรถนะเพื่อต... ประกาศ ณ วันที่ : 2024-04-22 09:16:42
SDGs:
อ่านต่อ..
MBS ได้จัดโครงการศึกษาดูงานต่างประเทศสำหรับนิสิตสาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ ช...
MBS ได้จัดโครงการศึกษาดูงานต่างประเทศสำหรับนิสิตสาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ ช... ประกาศ ณ วันที่ : 2024-04-18 12:59:20
SDGs:
อ่านต่อ..

ข่าวกิจกรรมอื่นๆ..

..
รายการ มมส กับชุมชนสัญจร : วิถีหัวขัว เลาะเบิ่งแยงข้าวอินทรีย์ ดูวิถีชาวนามหาสารคาม
ดูวีดิทัศน์ >>
การอบรม หลักสูตร การวิเคราะห์ SEM ด้วยวิธีการ Partial Least Squares by JASP
ดูวีดิทัศน์ >>
โครงการวิจัยแบบมุ่งเป้า ประจำปีงบประมาณ 2563 : การศึกษาดูงานกลุ่มแปรรูปถั่วลิสง
ดูวีดิทัศน์ >>

วีดิทัศน์ทั้งหมด